site templates free download
Mobirise

O nás:

Založenie siaha až do roku 2002 kedy vznikla firma WV Pictures zameraná na multimediálnu tvorbu, polygrafickú činnosť, reklamnú a inzertnú činnosť a vývoj vernostných systémov..V roku 2010 sa pretransformovala na spoločnosť s ručeným obmedzením Enecol s.r.o. a rozšírila svoju doterajšiu činnosť o vývoj hardware a software orientovaných technológií pre individuálne zákaznícke potreby.

Súčasnosť:
- Polygrafická činnosť – oddelenie Pergaman - kreatívna grafická činnosť, personalizované grafické riešenia, digitálna, ofsetová tlač a tlač plastových kariet
- Vývoj technológií – oddelenie Separus – systém pre evidenciu odpadového hospodárstva obcí a zberových spoločností. 

Mobirise

Čo je Separus

Systém pre evidenciu odpadového hospodárstva. Používa sa pri zbere a následnej evidencii komunálneho odpadu obcí. Využíva sa pri množstevnom(tzv. žetónový systém), aj paušálnom zbere komunálneho odpadu. Systém rieši aj zber a identifikáciu komunálneho odpadu zbieraného do vriec. Na identifikáciu smetných nádob slúžia bezkontaktné identifikačné čipy(RFID-ďalej čip), ktoré sa inštalujú na smetné nádoby jednorazovo a využívajú sa opakovane. V prípade množstevného zberu (tzv. žetónový systém) domácnosti kupujú kredity na jednotlivé veľkosti smetných nádob. Tieto kredity sa dostanú do zbernej jednotky (čítačka). Zber prebieha spôsobom načítania RFID čipov.


Referencie:

Vybrané referenčné inštalácie..Aktuálny zoznam vám pošleme na vyžiadanie.

Separus databázový systém+čítačka

  900 eur+DPH/balík
  • Set obsahuje on-line GSM/RFID čítačku

  • Ďalšia čítačka 400eur+DPH/ks              on-line GSM/RFID čítačka

Vytvorenie zoznamu domácností

od  120 eur+DPH
  • cena závisí od počtu domácností v databáze

  • Udržiavací poplatok databázového systému od 360eur+DPH/rok

Bezkontaktné identifikačné čipy(RFID)

  1 eur+DPH/ks
  • inštalujú sa na smetné nádoby, použitie viacnásobné - jednorazová investícia

Kontakt:

Kristián Zsille

Adresa:

Enecol s.r.o. / Kajal, 153 / 92592

Telefón:

+421 905 489694

E-mail:

info@separus.sk

Copyright 2020, Enecol s.r.o.